Fri04032020

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Kinh Tế Petrolimex báo lãi trong 9 tháng đầu năm

Tin

Petrolimex báo lãi trong 9 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý ba và chín tháng đầu năm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho thấy tập đoàn này đạt 423 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Chín.

Cũng theo báo cáo, lũy kế doanh thu thuần trong chín tháng đầu năm của tập đoàn đạt tổng cộng hơn 154 nghìn tỷ, trong đó, gần 82% là doanh thu từ kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên với giá vốn bán hàng ở mức khá cao, 144 nghìn tỷ, chiếm 96% doanh thu, và khoản giảm trừ doanh thu 4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong chín tháng bị đẩy xuống còn hơn 5,6 nghìn tỷ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính (chưa trừ phí) trong chín tháng là 794 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng thời gian này là hơn 4 nghìn tỷ đồng, chiếm phần lớn chi phí của tập đoàn.

Riêng chi phí tài chính trong chín tháng là hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là chi phí lãi suất tiền vay.

Nợ nần lớn

Hiện tại, Petrolimex vẫn đang nợ gần 20 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 15 nghìn tỷ đồng là nợ ngắn hạn và hơn 4,6 nghìn tỷ đồng nợ dài hạn, khiến tập đoàn này phải trả 732 tỷ đồng lãi suất vốn vay.

Chi phí bán hàng của Petrolimex chiếm phần lớn chi phí của tập đoànChi phí bán hàng của Petrolimex chiếm phần lớn chi phí của tập đoàn

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp là hơn 524 tỷ đồng, đưa tổng mức chi phí trong chín tháng đầu năm lên gần 6 nghìn tỷ đồng, đẩy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xuống 612 tỷ đồng.

Các công ty liên kết, liên doanh đóng góp khá lớn vào lợi nhuận trước thuế của Petrolimex, với mức lãi 355 tỷ đồng.

Như vậy tính trong chín tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế phí của Petrolimex là 795 tỷ đồng, trong đó hết 423 tỷ đồng là kiếm được trong quý ba (doanh thu thuần riêng trong quý ba là hơn 50 nghìn tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo này, hơn 7,6 nghìn tỷ đồng đã được Petrolimex đầu tư vào 73 công ty con tính tới hết quý ba năm nay.

Tình hình tài chính của Petrolimex trong năm nay đã có nhiều cải thiện so với năm ngoái, được hỗ trợ đáng kể bởi doanh thu trong quý ba.

Vào năm 2011, chỉ riêng bộ phận kinh doanh xăng dầu của Petrolimex lỗ hơn 2,3 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên cả tập đoàn lỗ 1,4 nghìn tỷ đồng nhờ được bù đắp từ hoạt động kinh doanh của các công ty con, theo thống kê của Kiểm toán Nhà nước.